Muut projektit

Brändäystä ulkoilualueelle

Toimeksiantona oli design attackin avulla luoda Merrasjärven alueelle konsepti, joka edistää alueen tunnettuutta ja brändiä. Lähdimme liikkeelle taustoituksesta. Kävin paikan päällä havainnoimassa sekä valokuvaamassa sekä loin kyselyn alueen kävijöille. Teimme myös tiedonhankintaa netissä ja sosiaalisessa mediassa sekä benchmarkkausta. Analysoimme dataa ja loimme SWOT-analyysin. Kaiken aineiston pohjalta loimme ideoita ja luonnoksia sekä rakensimme lopullisen konseptin ja visualisoinnit.