Kaupunkimuotoilu

Osallistavaa kaupunkimuotoilua

Toimeksiantajana Lahden lähiöohjelmahanke

Kaupunkimuotoilun kurssilla havainnoimme Mukkulan aluetta ja osallistimme Mukkulan koulun yhdeksäsluokkalaisia. Heidän toiveiden sekä tarpeiden perusteella loimme vision ja havainnekuvia tulevaisuuden Mukkulasta. Tein tiedonkeruuta, ennakkotehtävän vastauksien analysointia, fasilitointia, dokumentointia, työpajojen datan analysointia, visiota sekä havainnekuvia.

Ensimmäisessä kuvassa tekemäni analyysi nuorten palauttamista ennakkotehtävistä. Ennakkotehtävässä heidän tuli merkata vihreillä palloilla kivat paikat ja punaisilla rasteilla ikävät paikat.

Harjoittelua kaupungilla

Toimeksiantajana Vantaan ratikkahanke

Olin harjoittelussa Vantaan kaupungin ratikkahankkeessa. Tehtäväni oli ratikan käyttäjäkokemuksen vahvistaminen ja pohtia, mitkä seikat vaikuttavat positiiviseen ja turvallisen kokemuksen syntyyn. Hyödynsin työssäni jo olemassa olevaa dataa sekä hankin haastatteluiden ja kyselyiden avulla lisää tietoa tulevista ratikan käyttäjistä. Lopputuloksena loin käyttäjäryhmät sekä -profiilit, palvelupolun ja visuaaliset kuvat arjenmatkareitityksistä. Olin myös mukana lapsia ja nuoria osallistavan pelin suunnittelussa.