Digitaalinen muotoilu

Älytelevisio-sovelluksen suunnittelua

Olemme digitaalisten ratkaisujen yhteissuunnittelun kurssilla suunnittelemassa älytelevisio-sovellusta ikäihmisille. Kurssin aikana olemme haastatelleet ikäihmisiä, analysoineet dataa Affinity Diagrammin avulla sekä päässeet ideoimaan ja kehittämään konseptia eri työpohjien avulla. Lisäksi fasilitoimme ryhmänä yhden työpohjan muille ryhmille. Kurssin lopputuloksena työstämme konseptin, jota lähdetään kehittämään eteenpäin.

Parempia aamuja sovelluksella

Työskentelin yhdessä tekniikan opiskelijoiden kanssa projektissa, jonka lähtökohtana oli aamut. Analysoidun datan perusteella loimme KMV-lauseen, joka ohjasi tekemistämme läpi projektin. Kehitimme sovelluksen, jossa arjen askareista saa pisteitä ja sitä kautta käyttäjä voi kokea onnistumisia. Pääsimme myös lopuksi testaamaan sovellusta oikeilla käyttäjillä ja tutkimaan onko sellaiselle sovellukselle kysyntää. Ensimmäinen versio ei herättänyt suurta kiinnostusta, mutta sovellusta olisi mahdollista lähteä kehittämään.

Apua ajanhallintaan opiskelijoille

Digitaalisen konseptoinnin kurssilla lähdettiin liikkeelle haastatteluista. Halusin tietää mitä sovelluksia opiskelijat käyttävät ja mitkä ominaisuudet ovat hyviä tai mikä puuttuu kokonaan. Haastatteluissa nousi esille, että ajanhallinta koettiin hankalaksi, kun oli kyse tehtävien tekemisestä tai tenttiin lukemisesta. Nykyiset saatavilla olevat sovellukset eivät myöskään olleet heidän tarpeisiinsa sopivia. Datan perusteella lähdin kehittämään sovellusta, joka helpottaisi opiskelijoiden ajanhallintaa.