Case - Mukkula

Osallistavaa kaupunkimuotoilua

Toimeksiantajana Lahden lähiöohjelmahanke

Kaupunkimuotoilun kurssilla havainnoimme Mukkulan aluetta ja osallistimme Mukkulan koulun yhdeksäsluokkalaisia. Heidän toiveiden sekä tarpeiden perusteella loimme vision ja havainnekuvia tulevaisuuden Mukkulasta. Tein tiedonkeruuta, ennakkotehtävän vastauksien analysointia, fasilitointia, dokumentointia, työpajojen datan analysointia, visiota sekä havainnekuvia.

Ensimmäisessä kuvassa tekemäni analyysi nuorten palauttamista ennakkotehtävistä. Ennakkotehtävässä heidän tuli merkata vihreillä palloilla kivat paikat ja punaisilla rasteilla ikävät paikat.